CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
KHU BOUTIQUE HOUSE VINHOMES IMPERIA

I – QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/08/2017 cho đến khi có chính sách mới thay thế.
  2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua Boutique house (BH) dự án Vinhomes Imperia

II – TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tiến độ HĐMB Thanh toán
Lần 1: Ngay khi ký HĐMB

(dự kiến tháng 11/2017)

30% giá trị BH (gồm VAT)

(đã bao gồm giá trị VBTT)

Lần 2: 15/01/2018 15% giá bán BH (gồm VAT)
Lần 3: 15/05/2018 15% giá bán BH (gồm VAT)
Lần 4: 15/08/2018 10% giá bán BH (gồm VAT)
Lần 5: Theo thông báo nhận bàn giao BH (dự kiến Tháng 11/2018) 25% giá bán BH (gồm VAT) +

VAT của 05% giá bán BH

Lần 6: Theo thông báo của CĐT khi BH được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 05% giá bán BH (không gồm VAT)

III. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

THỦ TỤC THỜI GIAN
Ký Hợp đồng mua bán Dự kiến tháng 11/2017

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN SỚM

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 65% giá bán BH (gồm VAT) và hỗ trợ lãi suất (HTLS) lên tới 65% giá bán BH gồm VAT

  1. Chính sách
CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay Lên tới 65% giá bán BH (gồm VAT)
Mức dư nợ được CĐT HTLS 65% giá bán BH (gồm VAT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn LS 0% trong thời hạn tối đa 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 15/03/2019
Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng) Trong thời gian HTLS
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0%
  1. Tiến độ giải ngân

Tiến độ giải ngân 2

(*) Trường hợp KH tham gia chương trình HTLS đã ký VBTT với Vinhomes, sau khi thanh lý VBTT, Ngân hàng sẽ giải ngân toàn bộ khoản tiền đã giải ngân trong giai đoạn VBTT ngay khi KH ký HĐMB. Khoản tiền còn lại Ngân hàng sẽ giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

  1. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn và tròn đợt bằng vốn tự có (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 8%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.

III. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn 95% giá trị BH (không gồm VAT) và 100% VAT bằng vốn tự có (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9.5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.

  1. KH không tham gia chương trình HTLS được khấu trừ 3% giá trị BH (trước VAT) ngay khi ký HĐMB

*Lưu ý: Khách hàng đăng ký nguyện vọng ngay khi ký VBTT

NHẬN TÀI LIỆU & TƯ VẤN MIỄN PHÍ
HOTLINE 0966 85 56 85