Thủ đô Paris nước Pháp - Thành phố ánh sáng hoa lệ