Entries by admin

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp là gì?

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp đang đã phát triển từ khá lâu, đặc biệt là những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Hạ Long, … Trước kia chỉ những toà nhà, văn phòng, chủ thầu xây dựng mới hay sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp, giờ đây nó […]